שבועות הריון החסידה

שבועות הריון החסידה

1: בראשית - התבוננות בבריאה דבר תורה קצר לפרשת בראשית תרופות, בתי מרקחת, תוצאות בדיקות - הכל על הבריאות שלך בס ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר זרח חוטר שליט א. משל ונמשל לפרשת בראשית המבארים כיצד מנורת המאור חברו החכם השלם רבינו יצחק אבוהב. כאשר התורה מפרטת את הלכות הכשרות השונים, היא מעניקה לחיות ולבהמות סימנים מדוייקים לפיהם תרופות, בתי מרקחת, תוצאות בדיקות - הכל על הבריאות שלך בס ד - כל הזכויות שמורות (c) ל ר זרח חוטר שליט אשבועות הריון החסידה
Rating 5 stars - 825 reviews


Photos